BackUp danych


Cennik usługi BackUp danych

Bezpieczeństwo usługi:

Serwery backup-owe zlokalizowane są w dwóch miejscach sieci STRONG-PC – kopie automatycznie robione są na dwie niezależne maszyny wyposażone w zaszyfrowane macierze dyskowe pracujące w RAID 5.

Serwery wyposażone są w systemy zasilania awaryjnego, a w sieci STRONG-PC połączone są do szkieletu z podwójnym ringiem. Serwery zainstalowane są w budynkach chronionych, wyposażonych w instalację alarmową, nadzór kamer a dostęp do nich jest ograniczony wyłącznie do uprawnionych pracowników STRONG-PC.