Naliczanie sekundowe


Wszystkie wykonywane połączenia są rozliczane według stawki minutowej za każdą sekundę połączenia tzn. jeżeli minuta połączenia kosztuje 12 groszy a połączenie trwa 30 sekund to całkowity koszt połączenia wyniesie tylko 6 groszy.