Poleć nas – warunki promocji


1. Organizatorem promocji “Poleć nas…” jest STRONG-PC z siedziba w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnohuckiej 3.

2. Przedmiotem promocji “Poleć nas…” jest bonifikata abonamentu na dostęp do sieci internet.

3. Warunkiem skorzystania z promocji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.strong-pc.com i przesłanie go do STRONG-PC.

4. Warunkiem skorzystania z promocji “Poleć nas…” są techniczne możliwości uruchomienia wybranej usługi w miejscu wskazanym przez nowego Klienta.

5. Warunkiem skorzystania z promocji “Poleć nas…” jest podpisanie nowej umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez nowego Klienta.

6. Z promocji mogą skorzystać wszyscy obecni i przyszli klienci STRONG-PC.

7. Promocja przewiduje rabat w wysokości miesięcznego abonamentu dla naszego obecnego klienta, który poleci swojemu znajomemu usługi STRONG-PC, a znajomy podpisze ze STRONG-PC umowę na świadczenie usług dostępu do sieci Internet. Warunkiem przyznania rabatu jest fizyczne uruchomienie usługi nowemu Klientowi. Rabat przyznawany jest w kolejnym okresie rozliczeniowym obecnemu Klientowi STRONG-PC. Nowy klient nie może wybrać usługi o niższych parametrach niż obecny użytkownik.

8. Promocja “Poleć nas…” trwa od 1 kwietnia 2008 roku do odwołania.

9. W ramach promocji “Poleć nas…” dostępne są taryfy wg aktualnego cennika usług STRONG-PC.

10. W przypadku gdy nowy klient zrezygnuje z uruchomienia usługi rabat osobie polecającej nie jest przyznawany.

11. Korzystając z promocji “Poleć nas…”, klient może równolegle korzystać z promocji “Darmowe miesiące”