Poleć nas …


Jest to bardzo atrakcyjna oferta kierowana do naszych obecnych klientów.

Wystarczy, że polecisz nasze usługi dostępu do sieci swoim znajomym. Jeżeli Twój znajomy powoła się na Ciebie przy podpisaniu umowy, Ty jako osoba polecająca otrzymasz miesiąc bezpłatnego korzystania z sieci.

Wypełnij poniższy formularz – wydrukuj, podpisz i wręcz swojemu znajomemu, jeśli przekaże nam ten formularz przy podpisywaniu umowy, otrzymasz bezpłatny miesiąc korzystania z sieci. Formularz musi być dostarczony w momencie podpisywania umowy.

Nie ma limitu polecanych znajomych, nagradzamy naszych użytkowników za wszystkie polecone osoby. Jeśli będziesz aktywnie uczestniczył w tej promocji możesz mieć cały czas bezpłatny dostęp do sieci!

Szczegółowe warunki promocji “Poleć nas…” znajdziesz tutaj.