Uruchomienie nowej usługi telefonii stacjonarnej


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt

Wzrost konkurencyjności firmy STRONG-PC w Tarnowskich Górach poprzez uruchomienie nowej usługi telefonii stacjonarnej

Beneficjent

STRONG-PC Tomasz Piekarski

Wartość projektu

165 035,72 zł

Wartość dofinansowania

112 000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Dział handlowy


E-mail: office@strong-pc.com
Tel: +48 32 4500500

Dział techniczny


STRONG-PC
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry

Dział handlowy


E-mail: office@strong-pc.com
Tel: +48 32 4500500

Dział techniczny


STRONG-PC
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry