TEST SIECI

Created with Sketch.

Sprawdź swoją prędkość Internetu

Jako jeden z nielicznych operatorów dajemy naszym użytkownikom narzędzia do testowania jakości swojego połączenia. Już nie musisz wróżyć z fusów sprawdzając niezliczone testery prędkości, które w większości nie dają prawidłowych wyników, po prostu zrób test …

Przypominamy, iż dla usługi Internet prędkość gwarantowana jest do routera brzegowego STRONG-PC, dla usługi BiznesNET prędkość gwarantowana jest do sieci Internet.

Trochę teorii:
Przepustowość: (pojemność kanału, ang. throughput) – w telekomunikacji i informatyce maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach) jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach). Czasem potocznie nazywana jest błędnie jako szybkość (np. sieci komputerowej), ale ponieważ mówi o maksymalnej liczbie bitów w jednostce czasu a nie zmianie fizycznego położenia w czasie, należy rozróżniać te pojęcia.
Przepływność
:
(szybkość transmisji, szybkość przesyłu, ang. bit rate) – w telekomunikacji i informatyce częstość (mierzona w bitach na jednostkę czasu) z jaką informacja przepływa przez pewien (fizyczny lub metaforyczny) punkt. Przepływność jest potocznie mylnie utożsamiana z przepustowością. Przepływność jest miarą natężenia strumienia informacji (danych), podczas gdy przepustowość jest cechą toru lub kanału telekomunikacyjnego.

Przepływność:
mierzy się w bitach na sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s, 8 b/s = 1 B/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s itd.). W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = 1 000 000) jak i binarne (k = 1024, M = 1 048 576). Dla uporządkowania podajemy przepustowości w najpopularniejszych jednostkach czyli b/s (bitach na sekundę), kbit/s i ich odpowiedniki w B/s (bajtach na sekundę) i kB/s (kilobajtach na sekundę) często podawane przez przeglądarki w trakcie pobierania danych z sieci.

Sprawdź szybkość podczas pobierania pliku z routera brzegowego STRONG-PC

1 MB
5 MB
10 MB
50 MB
100 MB
500 MB
1 GB
Skip to content